Wijzen uit het Oosten

De tentoonstelling Wijzen uit het Oosten/Arabs in the West die ik in 2016 als gastconservator maakte voor het AllardPiersonMuseum in Amsterdam blijft online te bezoeken.

In onze Gouden Eeuw was ook de studie van oosterse talen toonaangevend voor wetenschappers in andere Europese landen. Reizigers die ze als moedertaal spraken, hebben daar veel aan bijgedragen. Vaak kwamen ze hier als lid van een diplomatiek gezelschap, als handelaar of avonturier. Maar ze vonden snel de weg naar geleerden voor wie ze vertaalden en onderwezen, boeken kopieerden en verzamelden. Sommigen gingen daarmee door als ze terug waren in hun vaderland.

De hele tentoonstelling is online te bezoeken.
Zaal 4

De Republiek der Verenigde Nederlanden was calvinistisch protestant. Belijders van andere geloven werden niet vervolgd, maar de strijd tussen godsdiensten was intens. Het publieke leven werd bepaald door religieuze keuzen en diep verankerde vooroordelen. Dat wordt weerspiegeld in een deel van de werken die wetenschappers op het gebied van oosterse talen en culturen produceerden.

Maar in de persoonlijke contacten tussen deze wetenschappers en hun islamitische, joodse en oosters christelijke correspondenten groeiden belangstelling en respect, en vormden gedeelde waarden de basis van de verstandhouding. Zo werd de westerse kijk op de Oriënt objectiever.

De tentoonstelling brengt enkele van deze oosterse en Noord-Afrikaanse reizigers naar voren, in hun relatie met collega’s hier. Zij laat hun bijdrage zien aan de ontwikkeling van onze kennis en collecties op het gebied van oosterse talen.