The global higher education market

Nuffic, 2005

Was het idealisme of idioot? Ging het om internationale uitwisseling op het gebied van normen, cultuur en kunde of om gewetenloos winstbejag via een publiek goed? Moest Europa zich verzetten in de WTO of moest Nederland mee en zijn onderwijs als de wiedeweerga opdoffen voor buitenlandse studenten?