Tsjaad

Koninklijk Instituut voor de Tropen, 2009

In januari 1993 hield Tsjaad een Nationale Conferentie over een nieuwe grondwet en de toekomst van het land. Dichterbij een natie is het land nooit geweest.

Kort daarop kwamen de verschillen weer naar voren. Geografische verschillen tussen de extremen van de woestijn in het noorden en het groene uiterste zuiden van het land, en dus tussen rondtrekkende veetelers en landbouwers. Culturele verschillen tussen etnische groepen en tussen islamieten, christenen en aanhangers van traditionele religies. Sociale verschillen door de ongelijke beschikbaarheid van modern onderwijs, gezondheidszorg, wegen en andere voorzieningen. In Tsjaad vat men ze allemaal samen in de tegenstelling noord-zuid.

Het onderscheid is om politieke redenen aangewakkerd en heeft ontwikkeling ernstig gehinderd.  Tsjaad is een van de armste landen ter wereld. […] Wie zich een beeld wil vormen van de kansen voor het land in de toekomst, moet zich afvragen hoe reëel het verschil tussen het ‘noorden’ en het ‘zuiden’ is, hoe ermee te leven is en in welke mate het oorzaak of gevolg is van het gebrek aan ontwikkeling. Die vragen wil dit boek beantwoorden.